corporate wellness Drukuj

Corporate wellness to nowoczesny trend zarządzania organizacją czerpiący z filozofii wellness. Zgodnie z nim pracownik jest najcenniejszym aktywem firmy. U podstawy corporate wellness leży założenie, że wiedza i umiejętności pracowników są równie ważne jak ich zdrowie i kondycja fizyczna. Istotnym elementem jest również budowanie harmonii między pracą z życiem osobistym. Pracodawca angażuje się w budowanie prawdziwie zdrowego otoczenia miejsca pracy dla każdego pracownika.

Corporate wellness ma na celu zwiększenie zadowolenia, zaangażowania i zdrowia pracowników firmy. Te cele osiągane są różnymi metodami. Oto kilka przykładów:

  • edukacja prozdrowotna zdrowych i cierpiących na różne choroby pracowników,
  • inwestycje w ergonomię biura,
  • dopłaty do zdrowych posiłków,
  • tworzenie sal do ćwiczeń lub relaksacji w biurach,
  • współpraca z placówkami opieki zdrowotnej, centami odnowy biologicznej lub spa,
  • indywidualny nadzór nad stanem zdrowia pracowników.

Programy corporate wellness mają na celu zwiększać świadomość prozdrowotną. Prewencyjne i profilaktyczne działania uzupełniają wiedzę pracowników na temat schorzeń, na które cierpią ? okazuje się, że nawet jeśli chory jest pod stałą opieką specjalisty, to nie zawsze posiada wiedzę na temat swojej choroby. Programy oferują również wiedzę na temat unikania dolegliwości wynikających z obciążeń zawodowych np. pojawiających się z powodu wielu godzin spędzanych codziennie przez ekranem komputera lub stresogennych obowiązków służbowych. Pomagają również zrzucić zbędne kilogramy, rozstać się z nałogami i cieszyć się z wykonywanych obowiązków służbowych.

Istotnym elementem programów corporate wellness jest budowanie poczucia wspólnoty pomiędzy współpracownikami. Osoby widujące się jedynie w biurach mają szansę lepszego poznania się w nowych okolicznościach, dzięki zajęciom niezwiązanym z wykonywaną pracą. Wspólne wyjazdy, treningi na siłowni i posiłki integrują pracowników różnych szczebli struktury firmy, co buduje otwartość wzmacnia zaangażowanie w pracę.

Corporate wellness jest programem długofalowym. Dzięki zwiększeniu efektywności i zaangażowania pracowników firma zwiększa swoją konkurencyjność na rynku, a zmniejszenie absencji chorobowej pozwala na znaczne obniżenie kosztów.

Programy corporate wellness wdraża się bez względu na rodzaj firmy: w fabrykach, korporacjach, biurach i niewielkich rodzinnych firmach. Dużym wyzwaniem dla firm jest nie tyle implementacja programu corporate wellness, ile zachęcenie pracowników, aby w pełni wykorzystywali jego możliwości.