korzyści Drukuj Email

Wdrożenie systemu unit-dose przynosi znaczące korzyści. Beneficjentami są zarówno placówki medyczne, które zdecydowały się na zmianę gospodarki lekowej, jak i zatrudniony w nich personel, tj. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci. Dla pacjentów istotny jest znaczący wzrost bezpieczeństwa terapii i satysfakcja z leczenia w placówce stosującej komfortowe zaopatrzenie pacjentów w leki.

Poniżej przedstawiono główne zalety systemu unit-dose.

  1. Wzrost bezpieczeństwa terapii umożliwiający dostarczanie choremu leków pod nadzorem farmaceuty klinicznego na podstawie indywidualnego receptariusza. Istotne jest tutaj również wsparcie farmaceuty klinicznego już na etapie ordynowania farmakoterapii.
  2. Wzrost bezpieczeństwa terapii poprzez kontrolę farmaceutyczną już w trakcie terapii, co obniża wskaźnik błędnego podania leków do wartości poniżej 2%.
  3. Wzrost jakości leczenia w wyniku przesunięcia procesu konfekcjonowania leków dla pacjentów z pielęgniarskich gabinetów zabiegowych do apteki szpitalnej. Tym samym leki przygotowywane są we właściwych warunkach.
  4. Zmniejszenie kosztów dla placówki medycznej poprzez zmniejszenie magazynów oddziałowych, zawężenie receptariusza i uszczelnienie systemu dystrybucji.
  5. Zmniejszenie kosztów dla placówki medycznej wynikających z zakupu dużych (hurtowych) opakowań leków i znaczniej mniejszej produkcji śmieci wymagających utylizacji. Eliminuje się również ilość leków niewykorzystanych i przeterminowanych.
  6. Wzrost jakości opieki pielęgniarskiej wynika z przesunięcia zaangażowania personelu pielęgniarskiego z przygotowywania dawek leków dla pacjentów na opiekę pielęgniarską.
  7. Możliwość precyzyjnej analizy zużycia leków daje zarządowi placówki medycznej wartościowe narzędzie, dzięki któremu łatwiej podejmuje się decyzje dotyczące gospodarki lekami. Przy zastosowaniu systemów komputerowych jest to analiza w czasie rzeczywistym.
  8. Wzrost satysfakcji pacjentów, którzy otrzymują nowoczesny sposób podania leków - na estetycznie przygotowanej, zamkniętej saszetce z lekami nadrukowane są dane pacjenta wraz z informacją dotyczącą zawartych w niej leków i kodem kreskowym.