reguła 6R Drukuj Email

Leczenie chorego, pomimo usunięcia objawów chorobowych, niesie ze sobą duże ryzyko wynikające ze stosowania silnych substancji chemicznych działających nie tylko na patogeny wywołujące daną chorobę, ale na cały organizm. Zagrożenie wynikające z leczenia może wystąpić z powodów znajdujących po stronie ludzkiej, czyli błędu personelu medycznego lub samego pacjenta zażywającego leki, jak i po stronie biologicznej, tj. nieprawidłowej reakcji samego organizmu na daną substancję.

Dla uwypuklenia czynników krytycznych, w których mogą wystąpić błędy w farmakoterapii, w piśmiennictwie anglosaskim stosuje się Regułę 6R (6R ? Rule). Czynniki te są wyznacznikiem bezpieczeństwa prowadzenia farmakoterapii zarówno na oddziałach szpitalnych jak i u pacjentów leczonych ambulatoryjnie. Sześć zasad brzmi następująco:

  1. Right Patient (właściwy pacjent),
  2. Right Dosage(właściwa dawka),
  3. Right Documentation (poprawna dokumentacja),
  4. Right Application Time (właściwy czas podania),
  5. Right Application Form (właściwa forma leku),
  6. Right Drug (odpowiedni lek).

Troska o wzrost bezpieczeństwa farmakoterapii nakazuje przeniesienia miejsca przygotowania dawki z oddziału szpitalnego, jak ma to miejsce zwykle dotąd, do apteki. Ta rewolucyjna zmiana czyni z apteki aktywny element leczenia szpitalnego. Apteka, we właściwych warunkach przygotowuje dawki indywidualne. Farmaceuci kliniczni analizują możliwość wystąpienia interakcji lekowych, gdyż sprawdzają dla jakich pacjentów leki są zlecone, w jakich dawkach i w jaki sposób zostaną podane. Takie podejście, w którym jakość i bezpieczeństwo jest priorytetem stwarza możliwość organizowania apteki klinicznej.

Procesy, zgodnie z którymi pacjent otrzymuje właściwy lek we właściwych okolicznościach, zgodnie z zaleceniem lekarza najłatwiej wdrożyć w szpitalach za pomocą automatycznego systemu dawki indywidualnej, co znacznie przybliża model dystrybucji do stanu pozbawionego błędów. Dzięki równoczesnemu zastosowaniu systemów typu e-prescription możliwe jest również wykorzystanie komputerowych systemów wiedzowych, które eliminują błędy spowodowane interakcjami leków i alarmują w przypadku wystąpienia przeciwwskazań.