co to jest unit-dose? Drukuj Email

W systemie unit-dose pacjent otrzymuje leki podzielone na dawki zgodnie ze schematem ich przyjmowania. Każda porcja leków jest opisana imieniem i nazwiskiem pacjenta i zawiera listę znajdujących się w niej specyfików. Idea rozwiązania jest prosta, ale system unit-dose daje nieprzeciętne korzyści dla szpitala, dla pacjenta i dla systemu opieki zdrowotnej.

Systemy unit-dose dobrze sprawdzają się w opiece nad pacjentami w szpitalach, ośrodkach opiekuńczych i w leczeniu pacjentów chorych przewlekle w domu pacjenta. Systemy takie są szeroko stosowane na świecie, m.in. w USA, Japonii, Korei i w wielu krajach europejskich. W Polsce pojedyncze przykłady zastosowań dotyczą lecznictwa szpitalnego.

Wdrożenie systemu unit-dose do placówki medycznej zakłada wykonanie szeregu zmian w wewnątrzszpitalnej logistyce dostaw leków oraz obiegu informacji. Główną odpowiedzialność za przygotowanie i dostarczenie leków dla pacjentów ponosi apteka szpitalna. Podobnie jak w aptece otwartej, tak i tutaj, farmaceuta uczestniczy w procesie leczenia pacjentów. Ma wgląd w przepisywane leki i może dzielić się z lekarzami swoją wiedzą dotyczącą interakcji, działań niepożądanych czy zaleceniami dotyczącymi sposobu podawania leków.

System unit-dose posiada następujące cechy:

  • farmaceuta kliniczny bierze udział w procesie leczenia pacjentów,
  • zamawianie leków dla pacjentów realizowane jest najczęściej w systemie zamówień dziennych (w przypadkach nagłych - natychmiastowym),
  • przygotowanie dawek indywidualnych dla pacjentów ma miejsce w aptece szpitalnej,
  • w większych placówkach korzystne jest wprowadzenie systemów informatycznych dających możliwość zamówień on-line oraz automatycznych maszyn pakujących.

Unit-dose to wysoka jakość opieki nad pacjentem, bo:

  • zapewnia pacjentom dodatkową opiekę farmaceuty klinicznego,
  • zwiększa bezpieczeństwo terapii poprzez ograniczenie występowania błędów medycznych, polipragmazji, itp.,
  • uwalnia personel pielęgniarski od obowiązku przygotowywania leków, a tym samym podnosi standard opieki nad chorym,
  • obniża koszty leczenia, tj. redukuje zapasy leków, zawęża receptariusz, umożliwia zakup leków w dużych opakowaniach, zmniejsza ilość niewykorzystanych leków,
  • umożliwia precyzyjną analizę zużycia leków,
  • posiada ekologiczne opakowania leków i zmniejsza ilość odpadów produkowanych przez placówkę medyczną.